Regulamin bloga kocitata.pl

§1 Przepisy wprowadzające.
1. Prawa autorskie do wszelkich materiałów opublikowanych na Blogu należą do Administratora. Kopiowanie materiałów opublikowanych na Blogu dozwolone jest jedynie po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Administratora i za podaniem źródła ich pochodzenia.

§2 Blog.
1. Użytkownikom zabrania się:

  • Używania nazw użytkownika (tzw. nick), które mają charakter wulgarny lub obraźliwy.
  • Używania przez Użytkowników w zamieszczanych na Blogu komentarzach słów lub treści powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.
  • Obrażania, zniesławiania lub wyśmiewania Użytkowników Bloga albo innych osób trzecich.
  • Prezentowania poglądów zabronionych przez prawo powszechnie obowiązujące w Polsce, w szczególności wzywających do nienawiści wobec innych osób, mniejszości czy grup etnicznych.
  • Spamowania, poprzez wrzucanie krótkich treści bez logicznego związku z tematem dyskusji lub niemających żadnej wartości merytorycznej.
    2. Administratorzy Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za treści prezentowane w komentarzach przez Użytkowników. Wyłączona jest również – w zakresie dozwolonym przez prawo – odpowiedzialność Administratorów za ewentualne szkody mogące wyniknąć z działań Użytkowników podjętych w związku z treściami zamieszczonymi na Blogu.
    3. Administratorzy Bloga mają prawo do natychmiastowego usunięcia postu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

§3 Polityka prywatności.
1. Korzystając z Bloga Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora plików cookies.
2. Wykorzystywane przez Administratora pliki cookies nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika.
3. Administratorzy Bloga nie pobierają w sposób automatyczny żadnych informacji innych, niż te, które pobierane są za pomocą plików cookies

§4 Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez Administratora.
2. Informacja o każdorazowej zmianie regulaminu Bloga zostanie zamieszczona na stronie głównej Bloga.
3. Niniejszy regulamin oraz korzystanie z Bloga podlegają prawu polskiemu.